Juridisk merknad

Innhold og struktur, i tillegg til tekst, bilder, grafikk, filer, osv. brukt på nettstedet er underlagt opphavsrett og andre lover som beskytter immateriell eiendom.
Avsløring, endringer, kommersielt bruk eller annet bruk på andre nettsteder eller i annet media av disse er enten forbudt eller krever uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra Eni Benelux BV. Eni Benelux BV fraskriver seg alt anvar for krav i forbindelse med disse nettsteder.
Det samme gjelder for alle andre nettsteder henvist til via hyperkobling, eller sider som henviser til nettsteder til Eni Benelux BV medlemmer via hyperkobling.
Innholdet av vårt Internettsted er nøye gransket og kontrollert. Vi tilstreber oss å kontinuerlig oppdatere og utvide forsyningen av informasjon. Likevel kan det gis ingen garanti for dens fullstendighet, nøyaktighet eller gyldighet. Eni Benelux BV forbeholder seg retten til å endre eller forandre tilgjengelig informasjon.

Redaktør
Eni Benelux BV
Eemhavenweg 50
P.O. Box 9410 NL-3007 AK Rotterdam (Nederland)
Tlf.: +31 (0) 102941555
Faks: +31 (0) 104294594

Kontakter
Managing Director: Francois-Xavier Cals
Chamber of commerce (hamdelskammeret): H24110080
VAT: NL 001228055B01

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy