Motoroljer

image 1

Egenskaper
Motorolje formuleres ved bruk av mineral- eller syntetiske baseoljer, sammen med en kombinasjon av tilsetninger som generelt omfatter:

for å begrense avleiringer og bunnfall i motoren

*Vaskemidler, dispersjonsmidler
*Antioksidanter


for å redusere slitasje på grunn av korrosjon og begrense mekanisk slitasje

Slitasjehemmende tilsetninger
Korrosjonshemmende tilsetninger


for å modifisere de fysiske egenskapene til baseoljen

Synkemidler for flytepunkt (P.P.D)
Midler som gir bedre viskositetsindeks
Modifiseringsmidler for VM-friksjon
Antiskummingsmidler


Klassifisering av motorolje

Det er to hovedkriterier for klassifisering av motoroljer:

Basert på viskositet (SAE)
Basert på ytelse (API, ACEA, produsentens spesifikasjoner)


SAE-klassifisering
Kinematisk viskositet målt ved 100 °C definerer SAE-grader fra 20 til 60 for stigende viskositetsnivåer.
Dynamisk viskositet ved lave temperaturer definerer SAE "W"-grader, fra forbokstaven i "Winter", fra 0W til 25W på grunnlag av viskositetsnivåene målt ved temperaturer fra -35 °C til -5 °C. Temperaturen representerer den laveste temperaturen der det er mulig å starte motoren når den er smurt med en olje med den tilsvarende SAE-graden (f.eks. en 15W-olje gjør det mulig å starte motoren i ned til -20 °C).
Minstetemperaturen er den laveste temperaturen der olje, i tillegg til å tillate start av motoren, kan flyte fritt og smøre kritiske deler av motoren.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy