Kommersielle kjøretøyer

image 1

De følgende produktene er beregnet på mange forskjellige bruksområder. De fleste av disse dieselmotorene brukes i lastebiler, i landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, med bruksbehov og driftsparametere som er helt forskjellige.

Det tekniske mangfoldet og kravene som er knyttet til begrensning av forurensende utslipp har de siste årene nødvendiggjort utviklingen av ekstremt sofistikerte produkter. Ved siden av disse finnes det produkter med standard ytelsesprofiler som er nødvendig for å sørge for begrensning av vedlikeholdskostnadene for eldre og mindre sofistikerte kjøretøyer

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy