Industrismøremidler

Industrismøremidler brukes i en rekke forskjellige typer utstyr og på mange bruksområder.
Dette dreier seg om alle typer produkter som brukes til smøring av industrimaskiner, som for eksempel hydraulikksystemer, turbiner, kompressorer, lagre, åpne og lukkede gir, glidebaner på maskinverktøy, trykkluftverktøy og kraftoverføringer i industrien. I alle disse kategoriene er det hydraulikkolje som representerer det største volumet. Vanligvis inneholder disse hydraulikkoljene slitasjehemmende tilsetninger for å minimere slitasjen på pumpene. Generelt er bruken av tilsetningsstoffer i industrismøremidler, med unntak av produkter for spesialformål, ikke veldig høy (maksimalt 5 %), men det grunnleggende er balansen mellom forskjellige tilsetningsstoffer slik at man kommer frem til en bestemt ytelse.


Bortsett fra de kjemiske/fysiske kravene for disse produktene, er de viktigste kravkriteriene for industrismøremidler spesifisert i ISO/DIN-standardene. I tillegg har produsenter, komponenter eller maskiner sine egne spesifikke krav (EATON VICKERS, DAVID BROWN, DENISON, ALSTHOM, SIEMENS osv.) som foreskriver ekstra tribologiske laboratorietester (f.eks. friksjon og slitasje) eller tester som simulerer praktiske forhold. Industrismøremidler er blandinger av nøye tilpassede komponenter, "baseoljene" og "tilsetningene", som i kombinasjoner bestemmer egenskapene ved bruk, både med hensyn til ytelse og lengre levetid.

Baseoljer
Representerer den mest fremtredende komponenten i de fleste smøremidler. Sluttproduktet kan inneholde fra 70 % til 99 % baseolje.
Kvaliteten på baseoljene er nært knyttet til råoljetypen og den prosessen som benyttes. Baseoljene kan ha forskjellige beskaffenheter:


Mineraler: blanding av hydrokarboner som hentes fra råolje gjennom en konvensjonell raffeneriprosess eller gjennom en standard hydreringsprosess. Produkter med forskjellig viskositet i destilleringsprosessen kalles "kutt".

Antall "kutt" og de relative viskositetsegenskapene avhenger av produsenten og prosesstypen. Det produseres normalt følgende oljer:
• et meget tyntflytende råemne (SN 80 ÷ 100 eller spindel)
• et tyntflytende råemne (SN 125 ÷ 170 typisk 150)
• et middels råemne (SN 350 ÷ 600)
• en BrightStock (BS 150 ÷ 200)

Ukonvensjonelle baseoljer: Destillater som utvinnes fra petroleumsråemner med generelle raffineringsprosesser og kjemisk/fysisk etterbehandling (HC-metode).

Syntetiske baseoljer: alle basetyper utvunnet gjennom syntetiske prosesser. Siden de er utvunnet gjennom oligomerisering og hydrering av olefiner, er de av høyere kvalitet enn HC-produkter.

Tilsetninger
Tilsetninger er stoffer som er en del av smøremiddelformuleringen for å oppå definerte egenskaper ved bruk.

Det vanligaste tillsatserna är:
for å begrense avleiringer
• Vaskemidler, dispersjonsmidler
• Antioksidanter
for å redusere slitasje på grunn av korrosjon og begrense mekanisk slitasje
• Slitasjehemmende tilsetninger
• Korrosjonshemmende tilsetninger
for å modifisere de fysiske egenskapene til baseoljen
• Synkemidler for flytepunkt (P.P.D)
• Midler som gir bedre viskositetsindeks
• Modifiseringsmidler for VM-friksjon
• Antiskummingsmidler

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy