Væsker for metallbearbeiding

image 1

Væsker for metallbearbeiding er en makrokategori der det finnes en mengde forskjellige produkter for et enormt mangfold av bruksområder relatert til produksjonsprosesser for metallkomponenter av alle typer og størrelser.
Også med hensyn til sammensetning er dette en meget variert makrokategori der det brukes både mineralolje og syntetiske olje, samt mange forskjellige slag kjemiske produkter. I denne spesifikke sektoren finnes det både generiske produkter med bred anvendelse, og spesifikke produkter designet for bestemte fabrikker og kunder. Slike produkter må derfor følges av teknisk støtte slik at man kan trekke frem særegenhetene til hvert bruksområde og utvikle de nødvendige modifikasjonene som sørger for at produktet er i stand til å innfri de spesifikke smørekravene.
De beste resultatene innen metallbearbeiding kan kun oppnås gjennom et nært samarbeid mellom leverandøren og kunden.


Fokus på mennesker
I våre dager kommer alle i kontakt med en rekke såkalte "allergenpotensialer". Dette er belastninger på huden som gjør utvikling av allergi mer sannsynlig, blant annet kjemiske stoffer i arbeidsmiljøet eller hjemme. For å forhindre allergier og komplikasjoner er hovedproblemet i dag å unngå slike "allergenpotensialer".


Agip aquamet - bedre sikkerhet på jobben
Agip aquamet-produkter er utviklet med mål om å så langt som mulig redusere biocidene som normalt brukes i kjølemidler og dermed minimere allergenpotensialet i disse aktive stoffene. Dette er banebrytende arbeid, fordi det bare er innovasjon som gir fremgang. Samtidig staker vi ut kursen ikke bare på grunnlag av lovfestede grenser, men også de siste funnene innen arbeidshelse og -sikkerhet.


Fokus på dine produksjonsmaskiner
Kravene til moderne produksjonsprosesser innen metallbearbeiding blir stadig strengere, enten det dreier seg om vanskelig skjærearbeid i høyfast stål eller komplekse geometrier. Det samme gjelder effektiv rengjøring og rustbeskyttelse av arbeidsstykker. Moderne prosessmidler er en viktig parameter i alle maskineringsprosesser, spesielt på grunn av deres bidrag til å maksimere ytelsen og samtidig redusere prosesskostnadene.


Agip aquamet - en suksessfaktor for dine produksjonskostnader
Agip aquamet er kjølemidler som tar enhver teknisk utfordring. De står for maksimal ytelse gjennom lengre levetider for verktøy, bidrar til høy målholdighet og de beste flatekvalitetene. Agip aquamet-produkter er kjennetegnet av en ekstraordinær biostabilitet og muliggjør de lengste levetidene for verktøy. Lave utslippstap reduserer etterfyllingsmengdene og utgjør et viktig ekstrabidrag til å senke prosesskostnadene.


Fokus på miljøet
En av de største utfordringene i fremtiden vil være sparsom bruk av våre gitte ressurser. Det må være særlig oppmerksomhet på både den optimale bruken av råmaterialer og fremsynt planlegging av den økologiske behandlingen eller avhendingen av avfallsprodukter fra produksjonsprosesser.


Agip aquamet - optimerer og sparer ressurser
Våre kjølemidler gir de lengste levetidene for verktøy. Dette reduserer ikke bare nedetid for maskinene ved produktskifte, men reduserer også mengden med avfallsprodukter. Vi skjærer ned forbruket gjennom lavere etterfyllingsmengder på grunn av reduserte utslippstap. Agip aquamet-produkter gir derfor et viktig bidrag til optimeringen av ressursbruken i dine produksjonsprosesser.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy