Smørefett

image 1

Stort sett forbinder folk smøremidler med olje, men faktum er at det finnes svært mange områder der det brukes ikke-flytende smøremidler. Det mest åpenbare av disse er smørefett.

I henhold til ASTM (American Society for Testing and Materials) er smørefett et fast eller halvtflytende stoff som inneholder et tykningsmiddel og en smørevæske. Andre ingredienser, som tilsetningsstoffer og faste smøremidler kan også tilsettes for å gi spesifikke egenskaper.
Denne definisjonen etablerer det fundamentale konseptet at fett ikke er en meget seig olje, men i stedet en fortykket olje, et flerfasesystem som består av to forskjellige komponenter som representeres av et tykningsmiddel og flytende olje. Derfor kan konsistensen til produktet varieres ved å endre mengden med tykningsmiddel. Dette er systematisert med et NLGI-nummer (National Lubricating Grease Institute - USA). Fettets egenskaper er derfor knyttet til arten og typen til tykningsmiddelet og smøremiddelet det inneholder.

Tykningsmidler kan være såpe- (kalsium, litium, natrium osv.), komplekssåpe- (kalsium, litium, litium-kalsium, aluminium osv.), bentonitt- eller polykarbamid-baserte, mens oljene som løses opp inne i tykningsmiddele kan være basert på mineralolje, semisyntetisk eller syntetisk olje.

Når det gjelder produksjon er fett mye mer komplekst enn olje. Å produsere fett dreier seg ikke bare om å blande de individuelle komponentene sammen, men krever en ganske kompleks produksjonsprosess som involverer kjemiske reaksjoner som produseres av de forskjellige komponentene.

Fett brukes til å smøre og beskytte mekaniske maskiner og som alternativ til flytende smøremidler, spesielt når mangel på plass eller problemer forbundet med drypp gjør det vanskelig å bruke olje.
Fett påføres noen ganger kontinuerlig (i jern- og stålindustrien) mens det andre ganger brukes til å smøre en komponent i hele dens levetid (kulelagre eller små reduksjonsgir).

Valg av korrekt produkt er en kompleks affære og tas best ved hjelp av tekniske råd fra eksperter, siden det er så mange faktorer som kan påvirke hvordan produktene fungerer og påvirker maskiner som smøres med fett.
Eni er en storprodusent av fett og har et bredt spekter av produkter som tilfredsstiller behovene til både industri- og bilsektoren.

Rättsligt meddelande    Integritetspolicy